Back to home

Test Nastya Semenets

On 07/09/2013

Model: Nastya Semenets (KModels)
MUA & Hair: Dara Dukhnovskaja
Style: Nataly Oleynik
Retouch:  Big Bad Red

FLEX6242

FLEX6370

FLEX6301

FLEX6293

FLEX6527

Share