Back to home

Mona

On 16/07/2013

For Lasmaker magazine #9
Model: Mona
MUA: Elena Yatkivskaya
Hair: Anton Nekrasov
Style & Retouch: Nataly Oleynik
Clothes: Masha Sit’ko

FLEX5230

FLEX5306

FLEX5322

FLEX5315

 

Share