Back to home

Bitches

On 17/03/2013

Model: Kate & Masha
MUA: Nataliya Malukevich
Hair: Valeriya Gornostay
Style: Ksenia Popova
Edited by Big Bad Red
Inspired by Sin City…

comiX1

comiX2

FLEX8388

FLEX7885

FLEX8477

FLEX7939

FLEX8638

FLEX7766

FLEX8095

FLEX8269

FLEX8206

FLEX8559

Share